REGULAMENT CONCURS SECRETUL BUNICII

REGULAMENT CONCURS SECRETUL BUNICII
1. Organizatorul Concursului
Concursul organizat de Secretul Bunicii, denumit in cele ce urmeaza “Concursul”, este conceput in parteneriat cu agentia Media Events si administrat de catre Media Events, denumit in cele ce urmeaza ”Organizator”. Concursul se va desfasura conform prezentului regulament, denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii la Concurs, denumiti in cele ce urmeaza “Participantii”. Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.
2. Locul de desfasurare a concursului
Concursul se va desfasura pe pagina de Facebook Secretul Bunicii (https://www.facebook.com/bunataticaodinioara )
3. Perioada de desfasurare a concursului
Perioada concursului va fi anuntata in textul postarii de promovare a acestuia.
4. Descrierea mecanismului de concurs
Pentru a lua parte la Concurs, participantii trebuie:
1. Sa comenteze la postare, conform cerintelor personalizate
2. Sa dea Like Paginii Secretul Bunicii
3. Sa dea tagg la 2 prieteni, in comentariu
Inscrierea in concurs:
Pentru a participa la concurs, participantii trebuie:
Sa dea Like Paginii Secretul Bunicii sis a comenteze la postare, conform cerintelor personalizate, sa dea tag la 2 prieteni in textul comentariului.
Sa fie cetateni romani cu domiciliul in Romania.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promoveaza violenta sau au un limbaj neadecvat. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a ultizatorilor ce nu respecta cerintele concursului.
Prin inscrierea la Concurs, Participantul sau reprezentantul legal al acestuia garanteaza ca are varsta minima implinita de 18 ani ce poate fi dovedita ulterior prin intermediul documentelor de identificare.
Un Participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de utilizator) in orice moment daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu Concursul si cu Regulamentul. Organizatorul considera inscrierea la Concurs ca o acceptare implicita a Regulamentului si considera orice date cu privire la Participant adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.
5. Dreptul de participare
Poate participa la Concurs orice persoana fizica, cetatean roman cu domiciliul in Romania, care are varsta minima implinita de 18 ani, indiferent de sex sau religie. Prin exceptie de la acestea, nu pot participa la Concurs membrii echipei companiilor organizatoare, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru tipurile de continut foto incarcate de catre utilizatori. Fotografiile incarcate vor fi aprobate de catre organizator si publicate abia apoi pe pagina de Facebook Secretul Bunicii.Castigatorii vor fi anuntati printr-un comentariu la postarea de concurs.
6. Premiile concursului
Descrierea premiilor:
– pachete cu produse Secretul Bunicii/ Dr. Fursec, in valoare de 50 lei.
Modul de intrare in posesie a premiilor va fi comunicat direct castigatorului, printr-un mesaj privat.
Premiul se va acorda prin tragere la sorţi, prin aplicaţia oferită de site-ul Random.org.
Premiul va fi trimis catre fiecare castigator in maxim 30 de zile de la data la care a fost făcuta extragerea . Daca persoana declarata castigatoare nu confirma primirea informatiilor despre castig si nu trimite datele de verificare a identitatii lor, conform indicatiilor organizatorului in momentul afisarii castigatorilor, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data afisarii rezultatului Concursului, premiile castigate de persoanele in cauza vor fi anulate.
Premiile vor intra in posesia fiecarui Participant declarat valid, care a confirmat castigul si a furnizat datele de contact in termenul prevazut in Regulament, prin trimiterea unui mesaj privat paginii de Facebook Secretul Bunicii.
Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte/incomplete/modificate intre timp, indiferent de cauza.
Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.
In cazul in care premiul nu poate intra in posesia Castigatorilor din motive independente de Organizator (adresa eronata, schimbata, imposibilitatea contactarii castigatorului dupa stabilirea adresei de livrare) si sunt returnate Organizatorului, premiile se anuleaza si nu mai pot fi revendicate, ele ramanand in posesia Organizatorului.
7. Taxe si impozite
Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 77 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571 din 2003, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
8. Protectia datelor personale
Organizatorul nu are ca scop colectarea si utilizarea datelor cu caracter personal in cadrul Concursului. Prin participarea la Concurs, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:
Colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidatii o folosesc pentru a valida inscrierea in Concurs precum si a datelor oferite cu acest scop. Castigatorii isi dau, de asemenea, acordul sa furnizeze date cum ar fi, dar fara a se limita la: nume/ prenume, varsta, ocupatia, nr de telefon, adresa e-mail, orasul din care provin, etc. si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiilor stabilite prin Regulament;
Stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, MARKETING si publicitate.
Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Castigatorilor si le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament.
Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la Concurs sa fie prelucrate in scop de MARKETING direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.
Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei.
Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia Imputernicitilor Organizatorului si cu exceptia cazurilor in care
Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele, prenumele si localitatea de resedinta, doar ale castigatorilor, precum si premiile castigate in cadrul Concursului vor fi facute publice conform legislatiei in vigoare.
Prin participarea la Concurs, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului in scopul participarii la Concurs.
Toti cei inscrisi sunt de acord sa informeze Organizatorul cu privire la orice schimbare care are loc in datele lor de contact in timpul Concursului.
Prin participarea la Concurs, Participantii accepta ca, in cazul in care vor castiga unul dintre premii, numele, prenumele si localitatea de resedinta sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, audio si video, in mod gratuit.
Castigatorii Concursului sunt de acord sa semneze o declaratie scrisa in acest sens, conform celor solicitate de catre Organizator.
Datele personale ale castigatorilor vor ramane in inregistrarile contabile ale Organizatorului, conform legislatiei fiscale in vigoare.
9. Incetarea / Intreruperea Concursului. Forta majora
Concursul poate inceta inainte de expirarea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.
Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Desfasurarea Concursului poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, sub conditia ca acesta sa comunice in prealabil pe https://www.facebook.com/fanpagemusicchannel o astfel de situatie.
10. Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite la urmatoarea adresa: office@media-events.ro in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data luarii la cunostinta, cel mai tarziu de la data incetarii Concursului. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.
Organizatorul isi rezerva dreptul unilateral de descalifica orice participant care fraudeaza concursul prin orice fel de mecanisme/mijloace cum ar fi: link exchange, sisteme automate de acumulare de puncte, retele de participare la concursuri, id-uri false, ip-uri multiplicate.
11. Limitarea raspunderii
Organizatorul nu isi va asuma raspunderea:
-cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre Participanti;
-cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobile;-in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate;
-pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Concursului ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea;
-pentru erori cauzate de intreruperea conexiunii la internet a Participantilor in timpul cat acestia acceseaza pagina de Facebook Secretul Bunicii;
-pentru erori cauzate de folosirea incorecta a mailului personal de catre Participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre Participant in scopul de a manipula rezultatele Concursului);
-pentru erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6, Mozzila vers. Minima 3 , Opera 9), Sistem de operare minim Windows 2000.
-Organizatorul isi rezerva dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu/imagine a unui Participant la Concurs, daca va considera ca acestea sunt licentioase sau indecente.
Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor.
-Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge postari ce lezeaza imaginea Secretul Bunicii sau a concurentilor inscrisi, in mod direct sau prin asociere.
-Organizatorul nu este raspunzator sub nici o forma pentru continutul generat si pentru utilizatorii inscrisi in Concurs, ori pentru consecintele care decurg din acesta actiune.
-Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia de servicii postale sau nepredare cauzata de date eronate furnizate de castigator.
-Organizatorul nu acorda termen de garantie pentru premiile oferite.
-Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant la Concurs care prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Concursului.
12. Regulamentul concursului
Regulamentul Concursului este disponibil pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/bunataticaodinioara in cadrul sectiunii Notes. Participarea la Concurs implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor Regulamentului si obligativitatea respectarii acestora. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile Regulamentului in masura in care se va impune acest lucru, cu conditia publicarii Regulamentului cu modificarile realizate pe pagina de Facebook. Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare imediat dupa publicarea online.
Regulamentul Concursului este intocmit in conformitate cu legile din Romania. In cazul nerespectarii Regulamentului/Concursului, premiile castigate nu se vor acorda.
13. Contact
Pentru mai multe informatii referitoare la Concurs, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook Romania: https://www.facebook.com/bunataticaodinioara .

https://secretulbunicii.com/wp-content/uploads/2016/07/Regulament-Concursuri-Secretul-Bunicii.pdf